Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat de Castella i Lleó

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma  de Castilla y León podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per família nombrosa
 2. Per naixement o adopció de fills
 3. Per parts o adopcions múltiples
 4. Per atenció de fills menors
 5. Per despeses d'adopció
 6. Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar
 7. Per a contribuents afectats per discapacitat
 8. Per adquisició o rehabilitació d'habitatge per joves en nuclis rurals
 9. Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en habitatge habitual
 10. Per inversió en rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer en nuclis rurals
 11. Per lloguer d'habitatge habitual per a joves
 12. Per al foment d'emprenedoria
 13. Per quantitats invertides en la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural de Castilla y León
 14. Per quantitats donades a Fundacions de Castilla y León i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
 15. Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació
 16. Per al foment de la mobilitat sostenible
 17. Per adquisició d'habitatge de nova construcció per a residència habitual
 18. Ordre d'aplicació de les deduccions sobre la quota íntegra autonòmica