Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Comunidade Autónoma das Illes Balears

Os contribuíntes que en 2020 tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma das Illes Balears poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por determinados investimentos de mellora da sostibilidade na vivenda habitual
 2. Por arrendamento da vivenda habitual no territorio das Illes Balears a favor de determinados colectivos
 3. Por determinadas subvencións e axudas outorgadas por razón dunha declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil
 4. Por gastos de adquisición de libros de texto
 5. Por gastos de aprendizaxe extraescolar de idiomas estranxeiros
 6. Para cursar estudos de educación superior fóra da illa de residencia habitual
 7. Por arrendamento de bens inmobles no territorio das Illes Balears destinadas a vivenda (dedución do arrendador)
 8. Por arrendamento de vivenda no territorio das Illes Balears derivadas do traslado temporal de residencia por motivos laborais
 9. Por doazóns a determinadas entidades destinadas á investigación, o desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou a innovación
 10. Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración empresarial, relativos ao mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e ao consumo cultural
 11. Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración, relativos ao mecenado deportivo
 12. Por doazóns a determinadas entidades que teñan por obxecto o fomento da lingua catalá
 13. Por doazóns a entidades do terceiro sector
 14. Para os declarantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou con descendentes con esta condición
 15. Por gastos relativos aos descendentes ou acollidos menores de seis anos por motivos de conciliación
 16. Por investimento na adquisición de accións ou de participacións sociais de novas entidades ou de recente creación