Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 111.Retencions i ingressos a compte.Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de Renda.Autoliquidació