Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 193.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte de l'IRPF sobre determinats rendiments del capital mobiliari.Retencions i ingressos a compte de l'IS i IRNR (establiments permanents) sobre determinades rendes.Resum anual.