Salta al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 193. Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte de l'IRPF sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte del IS i IRNR (establiments permanents) sobre determinades rendes. Resum anual.