Salta al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 124. Retencions i ingressos a compte. Rendes i rendiments del capital mobiliari derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, canvi o conversió de qualsevol tipus d'actiu representatius de la captació i utilització de capitals aliens.