Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 124.Retencions i ingressos a compte.Rendes i rendiments del capital mobiliari derivades de la transmissió, amortització, reembors, canvi o conversió de qualsevol tipus d'actiu representatius de la captació i utilització de capitals aliens.