Salta al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 117. Retencions i ingressos a compte en Impost sobre la renda de les persones físiques, Impost sobre societats i Impost sobre la renda de no residents. Rendes procedents de transmissió o reemborsament d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.