Salta al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 188. Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa. Resum anual.