Salta al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.