Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 123.Retencions i Ingressos a Compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents).Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.