Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 190.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte.Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes.Resum anual