Salta al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 196. Declaració informativa. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres.