Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 196.Declaració informativa.Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres.