Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 128.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedent d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurances de vida o invalidesa.