Salta al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 128. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari procedent d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurances de vida o d'invalidesa.