Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 115.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans