Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 126.Retencions i ingressos a compte.Rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres.