Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Normativa: Text refós de les Disposicions Legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre, d’ara endavant, text refós de Tributs Cedits

Els contribuents que el 2022 han tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per inversió en habitatge habitual per joves d'edat igual o inferior a 35 anys
 2. Règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual
 3. Per donatius per a la protecció del patrimoni cultural de la Regió de Múrcia o la promoció d'activitats culturals i esportives
 4. Per donatius per a la investigació biosanitària
 5. Per despeses de guarderia
 6. Per inversions en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua
 7. Per inversió en instal·lacions de recursos energètics renovables
 8. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
 9. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari
 10. Per despeses en l'adquisició de material escolar i llibres de text
 11. Per naixement o adopció
 12. Per a contribuents amb discapacitat
 13. Per conciliació
 14. Per acolliment no remunerat de majors de seixanta-cinc anys i/o persones amb discapacitat
 15. Per arrendament d'habitatge habitual
 16. Per a dones treballadores