Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Galicia

Os contribuíntes que en 2022 tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por nacemento ou adopción de fillos
 2. Por familia numerosa
 3. Por acollemento de menores
 4. Por coidado de fillos menores
 5. Por contribuíntes con discapacidade, de idade igual ou superior a 65 anos, que precisen axuda de terceiras persoas
 6. Por alugamento da vivenda habitual
 7. Por gastos dirixidos ao uso de novas tecnoloxías nos fogares galegos
 8. Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación
 9. Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento
 10. Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista
 11. Por doazóns con finalidade en investigación e desenvolvemento científico e innovación tecnolóxica
 12. Por investimento en instalacións de climatización e / ou auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables na vivenda habitual e destinada exclusivamente ao autoconsumo
 13. Por rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos
 14. Por investimento en empresas que desenvolvan actividades agrarias
 15. Por determinadas subvencións e / ou axudas obtidas a consecuencia dos danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017
 16. Para paliar os danos causados pola explosión de material pirotécnico que tivo lugar en Tui durante o mes de maio do 2018
 17. Por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares
 18. Polas axudas e subvencións recibidas polos deportistas de alto nivel de Galicia
 19. Por adquisición e rehabilitación de vivendas nos proxectos de aldeas modelo