Salta al contingut principal

Manual d'Importació i Exportació d'enviaments d'escàs valor

Logotip de TAXUD de la Unió Europea

IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ D'ENVIAMENTS D'ESCÀS VALOR: CONJUNT DE MESURES SOBRE L'IVA DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

«Orientacions per als Estats membres i el sector comercial»

(15 de setembre de 2022)

Clàusula d'exempció de responsabilitat: Aquest document té un caràcter explicatiu i no legalment vinculant. Les disposicions legals de la legislació duanera prevalen sobre el contingut del document i han de consultar-se sempre. Els textos autèntics dels instruments jurídics de la  UE són els publicats al Diari Oficial de la Unió Europea . A més d'aquest document, pot haver també instruccions nacionals o notes explicatives.

  1. Abreviatures
  2. 1. Introducció
  3. 2. Formalitats d'importació relatives als enviaments d'escàs valor
  4. 3. Mecanismes de recaptació de l'IVA
  5. 4. Formalitats d'exportació i reexportació relatives als enviaments d'escàs valor
  6. 5. Invalidació de la declaració en Duana
  7. Annex 1. Declaracions en duana per al despatx de lliure pràctica d'enviaments d'escàs valor a partir de l'1 de juliol de 2021
  8. Annex 2. Agrupació de EEV importats a la UE