Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Aragón

Os contribuíntes que en 2022  tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de Aragón poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por nacemento ou adopción do terceiro fillo ou sucesivos
 2. Por nacemento ou adopción dun fillo cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100
 3. Por adopción internacional de nenos
 4. Polo coidado de persoas dependentes
 5. Por doazóns con finalidade ecolóxica e en investigación e desenvolvemento científico e técnico
 6. Por adquisición de vivenda habitual por vítimas do terrorismo
 7. Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bolsista
 8. Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación
 9. Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual en núcleos rurais ou análogos
 10. Por adquisición de libros de texto e material escolar
 11. Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento
 12. Por arrendamento de vivenda social (dedución do arrendador)
 13. Para maiores de 70 anos
 14. Por nacemento ou adopción do primeiro e / ou segundo fillo en poboacións de menos de 10.000 habitantes
 15. Por gastos de gardaría de fillos menores de 3 anos
 16. Por investimento en entidades da economía social
 17. Por acollemento de persoas ou familias ucraínas desprazadas con motivo do conflito armado
 18. Por axudas de carácter humanitario á vila ucraína con motivo do conflito armado no seu país