Saltar ao contido principal

Manual de Tributación de Non Residentes (febreiro 2024)

portada do manual de tributacion de non residentes

 1. Numero de identificación da publicación (NIPO)
 2. Capítulo 1. O contribuínte e a residencia
 3. Capítulo 2. Outros elementos persoais
 4. Capítulo 3. Tributación das rendas máis comúns obtidos en España por contribuíntes non residentes
 5. Capítulo 4. Retencións sobre rendas obtidas sen establecemento permanente
 6. Capítulo 5. Declaración das rendas obtidas por non residentes sen mediación de establecemento permanente
 7. Capítulo 6. Gravame especial sobre bens inmobles de entidades non residentes
 8. Capítulo 7. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas
 9. Capítulo 8. Réximes opcionais
 10. Capítulo 9. Procedemento especial para determinar as retencións sobre as rendas do traballo en caso de cambio de residencia
 11. Anexos
 12. Normativa