Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade de Castilla y León

Os contribuíntes que en 2022  tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma  de Castilla y León poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por familia numerosa
 2. Por nacemento ou adopción de fillos
 3. Por partos ou adopcións múltiples
 4. Por coidado de fillos menores
 5. Por gastos de adopción
 6. Por cotas á Seguridade Social de empregados do fogar
 7. Para contribuíntes afectados por discapacidade
 8. Por adquisición ou rehabilitación de vivenda por mozos en núcleos rurais
 9. Por investimento en instalacións ambientais e de adaptación a persoas con discapacidade en vivenda habitual
 10. Por investimento en rehabilitación de vivendas destinadas a alugamento en núcleos rurais
 11. Por alugamento de vivenda habitual para mozos
 12. Para o fomento de emprendemento
 13. Por cantidades investidas na recuperación do patrimonio histórico, cultural e natural de Castilla y León
 14. Por cantidades doadas a Fundacións de Castilla y León e para a recuperación do patrimonio histórico, cultural e natural
 15. Por cantidades doadas para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación
 16. Para o fomento da mobilidade sostible
 17. Por adquisición de vivenda de nova construción para residencia habitual
 18. Orde de aplicación das deducións sobre a cota íntegra autonómica