Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma d'Aragón

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma d'Aragón podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per naixement o adopció del tercer fill o successius
 2. Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100
 3. Per adopció internacional de nens
 4. Per l'atenció de persones dependents
 5. Per donacions amb finalitat ecològica i en recerca i desenvolupament científica i tècnic
 6. Per adquisició d'habitatge habitual per víctimes del terrorisme
 7. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari
 8. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
 9. Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en nuclis rurals o anàlegs
 10. Per adquisició de llibres de text i material escolar
 11. Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament
 12. Per arrendament d'habitatge social (deducció de l'arrendador)
 13. Per a majors de 70 anys
 14. Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants
 15. Per despeses de guarderia de fills menors de 3 anys
 16. Per inversió en entitats de l'economia social
 17. Per acolliment de persones o famílies ucraïneses desplaçades amb motiu del conflicte armat
 18. Per ajuts de caràcter humanitari al poble ucraïnès amb motiu del conflicte armat en el seu país