Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma das Canarias

Os contribuíntes que en 2022  tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma das Canarias poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por doazóns con finalidade ecolóxica
 2. Por doazóns para a rehabilitación ou conservación do patrimonio histórico das Canarias
 3. Por doazóns e achegas para fins culturais, deportivos, investigación ou docencia
 4. Por doazóns a entidades sen ánimo de lucro
 5. Xustificación documental das anteriores deducións autonómicas por donativos
 6. Por cantidades destinadas polos seus titulares á restauración, rehabilitación ou reparación de bens inmobles declarados de interese cultural
 7. Por gastos de estudos
 8. Por gastos de estudos en educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional de grao medio
 9. Por trasladar a residencia habitual a outra illa do Arquipélago para realizar unha actividade laboral por conta allea ou unha actividade económica
 10. Por doazóns en metálico a descendentes ou adoptados menores de 35 anos para a adquisición ou rehabilitación da súa primeira vivenda habitual
 11. Por nacemento ou adopción de fillos
 12. Por contribuíntes con discapacidade e maiores de 65 anos
 13. Por acollemento de menores
 14. Para familias monoparentais
 15. Por gastos de gardaría
 16. Por familia numerosa
 17. Por investimento en vivenda habitual
 18. Por obras de rehabilitación enerxética e reforma da vivenda habitual
 19. Por obras de adecuación da vivenda habitual por persoas con discapacidade
 20. Por alugamento de vivenda habitual
 21. Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento
 22. Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rendas de arrendamentos de vivenda (dedución do arrendador)
 23. Por contribuíntes desempregados
 24. Por gasto de enfermidade (xeral)
 25. Por familiares dependentes con discapacidade
 26. Por mínimo persoal, familiar e por discapacidade para residentes na illa da Palma
 27. Por desarraigamento pola erupción volcánica da illa da Palma
 28. Pola cesión de uso temporal e gratuíta de inmobles situados na illa da Palma
 29. Por gastos de enfermidade para residentes na illa da Palma
 30. Pola alza de prezos
 31. Límites comúns e obrigas formais para aplicar as deducións