Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de Canàries

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Canàries podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per donacions amb finalitat ecològica
 2. Per donacions per a la rehabilitació o conservació del patrimoni històric de les Canarias
 3. Per donacions i aportacions per a fins culturals, esportius, investigació o docència
 4. Per donacions a entitats sense ànim de lucre
 5. Justificació documental de les anteriors deduccions autonòmiques per donatius
 6. Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'interès cultural
 7. Per despeses d'estudis
 8. Per despeses d'estudis en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà
 9. Per traslladar la residència habitual a una altra illa de l'Arxipèlag per realitzar una activitat laboral per compte aliè o una activitat econòmica
 10. Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual
 11. Per naixement o adopció de fills
 12. Per contribuents amb discapacitat i majors de 65 anys
 13. Per acolliment de menors
 14. Per a famílies monoparentals
 15. Per despeses de guarderia
 16. Per família nombrosa
 17. Per inversió en habitatge habitual
 18. Per obres de rehabilitació energètica i reforma de l'habitatge habitual
 19. Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat
 20. Per lloguer d'habitatge habitual
 21. Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament
 22. Per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments de rendes d'arrendaments d'habitatge (deducció de l'arrendador)
 23. Per contribuents desocupats
 24. Per despesa de malaltia (general)
 25. Per familiars dependents amb discapacitat
 26. Per mínim personal, familiar i per discapacitat per a residents en la illa de La Palma
 27. Per desarrelament per l'erupció volcànica de la illa de La Palma
 28. Per la cessió d'ús temporal i gratuïta d'immobles ubicats en la illa de La Palma
 29. Per despeses de malaltia per a residents en la illa de La Palma
 30. Per l'alça de preus
 31. Límits comuns i obligacions formals per aplicar les deduccions